Tıbbi Hata Gerçeği

Posted by: Sedat Bostan 11 ay ago

Hastane ve diğer sağlık kurumlarında her gün binlerce hasta muayene edilmekte ve tıbbi işlem yapılmaktadır. İğne yaptırma, kan vermeden, beyine, kalbe girilmesi, vücudun bir parçasının kesilmesine kadar çok değişik tıbbi işlemler. Bu süreçlerde, istemeyerekte olsa hastalar eksik, yanlış ve zamansız işlemlere maruz kalmaktadır.

Bu hatalı işlemler tanı ve tedavi süreçlerinde ortaya çıkmaktadır. Cerrahi işlemlerde, ilaç uygulamalarında, laboratuar işlemlerinde, hastanın taşınması veya kimliğinin tespit edilmesi işlemlerinde bu hatalar yapılmaktadır. Gerçekleşen tıbbi hatalar sonucunda, hastanın tedavi süresinin uzamasından, hastane enfeksiyonuna, yanlış organının ameliyat edilmesine, hastanın sakat kalması ve hatta ölmesine kadar çok farklı sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.

Tıbbi hatalar, bilgi, tecrübe, özen, malzeme, teknoloji, imkan veya fiziksel ortam yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Temelde sistem ve uygulamacı hatasıdır. Tıbbi hataların yaygınlığı ve hastaların zarar görmesi sanıldığından çok daha fazladır. Yapılan araştırmalara göre neredeyse her iki kişiden biri tıbbi hataya maruz kalmaktadır. Hastaneler yüksek riskli yerler olarak görülmektedir.  

Tıbbi hataların ileri düzeyde bir sağlık sorunu ve ölüm nedeni olduğu doksanlı yıllarda Amerikalı araştırmacıların dikkatini çekmiştir. ABD’de son yıllarda 250-400 bin kişinin her yıl tıbbi hataya bağlı olarak öldüğü tahmin edilmektedir. Kalp ve kanserden sonra tıbbi hatalardan ölüm üçüncü sıradadır. Tıbbi hataların, tedavi sürelerinin uzaması, sakatlık ve ölüm gibi insani hasarlarının yanında çok ciddi maliyet sorunları da oluşturmaktadır. Yine ABD’de önlenebilir tıbbi hatalara bağlı ortaya çıkan harcamaların 17-29 milyar dolar olduğu hesaplanmaktadır.

Tıbbi hatalara bağlı ortaya çıkan insan hayatı, sağlık ve maliyet kayıpları her ülkenin sağlık sisteminin gizli sorunudur. Sorunun tespiti ve önlemlerin alınması için hastane veya ulusal düzeyde hata bildirim sistemleri kurulmaktadır. Ülkemizde, Sağlık Bakanlığı, Kalite Dairesi böyle bir hata bildirim sistemini (https://grs.saglik.gov.tr/) 2016 yılında internet üzerinden aktif etti. Kalite dairesini kutluyoruz. Sağlık hizmetlerinin gelişimine sağladığı katkıya bir yenisini daha ekledi. İlk yıl 50 bin, 2017 yılında ise 100 bin civarında tıbbi hata bildirimi yapıldı. 2018 yılı tıbbi hata raporunu bu günlerde bekliyoruz.

Bildirim sistemine düşen kayıtlara göre, laboratuar hataları, özellikle kan alma ile ilgili hatalar açık ara önde gidiyor. Cerrahi hatalar ikinci sırada, özellikle ameliyat öncesi hazırlıkların eksik yapılması, taraf işaretlemesi yapılmaması öne çıkıyor. İlaçta yanlış doz ve yanlış ilaç dikkat çeken hatalar. Hasta düşmeleri bir diğer sık görülen hatalar içerisinde raporlanıyor. Acil, ameliyathane, servisler, hataların yaygın yapıldığı yerler. Hekimler, özellikle cerrahlar, hemşireler, eczacılar ve hasta taşıyanlar ise hataları yapanlar olarak görülüyor.

Belki sisteme ve raporlamaya tıbbi hata nedenleri, yerleri, zamanı, kişilerinin yanında sonuçlarını da eklemek gerekir.  Kaç taraf işaretlemesi yapılmadığı gibi, kaç yanlış taraf cerrahisi gerçekleşti. Buna bağlı kaç kişi sakat kaldı, kaç kişi öldü, ne kadar ek kaynak kullanıldı, hasta yatış süresi ne kadar uzadı gibi…

Mevcut bildirimler buzdağının görülen kısmını oluşturuyor. Raporlama sistemi bizi ürkütecek gerçek hakkında ipuçları veriyor. Hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanlarının sistemi kullanması için farkındalığın artırılması önemli. Raporlara yansıyan veriler buzdağının görünen ucu, altında ne kadar büyük bir dağ ve içinde neler var bilmiyoruz.