Sağlık Yönetimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (SAYCEP) Yayınlandı

Posted by: Sedat Bostan 2 yıl, 1 ay ago

Sağlık yönetimi alanında lisans eğitimi veren Sağlık Yönetimi Bölümlerinin eğitim programlarını şekillendirirken örnek alması ve %70 oranında uygunluğunun sağlanması zorunlu olan SAYCEP yayınlandı.

Sağlık yönetimi bölüm başkanları tarafından hazırlanan, Sağlık Bilimleri Fakülte Dekanları Konseyi tarafından uygun görülen, YÖK Sağlık komisyonu tarafından kabul edilen ve resmileştirilmiş olan kısa adı "SAYCEP 2017",  uzun adı "Sağlık Yönetimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2017" uygulamaya konuldu.

SAYCEP 2017, yok.gov.tr-Kurumsal-idari birimler-eğitim-öğretim daire başkanlığı-duyuruları sekmesinde yayınlanmıştır.

http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30571835/saglik_yonetimi.pdf