KURUMSAL BİLGİ YÖNETİMİ İLE SORUN ÇÖZMEYE YÖNELİK ALTERNATİF BİR MODEL

Posted by: KevserSezerKorucu 2 yıl ago

Abstract

Information is a vital success factor for all institutions from the past. Businesses in making the right decision for the company, carrying out healthy communication, the emergence of the service or product is a tool that can be used to solve current problems or solve problems. It is very important to use the information in the organization.In age has not memorized the information, the access to information that can be used, creative individuals who will contribute to development. There is a standard management information for each organization. Knowledge management is a private institution. Information services for the health sector to manage his production, use to share information, make continuous, storing information, poses important to prevent related problems that may arise. Using this information the executives work effectively in health institutions is to stand on the outcomes of health care provider will provide in resolving the existing problems.

Özet

Bilgi geçmişten günümüze tüm kurumlar için hayati bir başarı faktörüdür. İşletmeler, bilgiyi işletme için doğru karar vermede, sağlıklı bir iletişim gerçekleştirilmesinde, hizmetin veya ürünün ortaya çıkmasında, mevcut sorunları çözmede veya olabilecek problemleri çözmede kullandığı bir araçtır. Organizasyonlarda bilgiyi kullanmak çok önemlidir. Çağımızda bilgiyi ezberleyen değil, bilgiye ulaşabilen, kullanabilen, yaratıcı düşünen bireyler gelişmeye katkı sağlayacaktır. Her organizasyona ait standart bir bilgi yönetimi yoktur. Bilgi yönetimi kuruma özeldir. Sağlık sektörü hizmet üretimi yaptığı için bilgiyi yönetmek, bilgiyi paylaşmak kullanmak, devamlı hale getirmek, bilgiyi saklamak, ortaya çıkabilecek yönetsel sorunları engellemede önem teşkil etmektedir. Bu çalışma sağlık kuruluşlarındaki yöneticilerin bilgiyi etkin şekilde kullanmasıyla birlikte sağlık kuruluşlarındaki mevcut sorunların çözülmesinde sağlayacağı çıktılar üzerinde durmaktır. http://www.josress.com/492878//2444sezerkorucu.pdf