Koronavirüs Pandemisinin Toplum Üzerine Etkisi Araştırması

Posted by: Sedat Bostan 1 ay, 3 hafta ago

Türkiye genelinde 29 Mart Pazar günü yapılan bilimsel saha araştırmasında koronavirüs pandemisiyle mücadelede toplumun duyarlılığı, hastalıktan korunması ve sosyal güven düzeyi ölçüldü. Ordu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı ve aynı zamanda Uluslar arası Stratejik Sağlık Araştırmaları Merkezi (USSAM) Başkanı olan Doç. Dr. Sedat Bostan’ın koordinatörlüğünde USSAM araştırmacıları tarafından yurt genelinde 7 bölge, 78 ilden 1586 katılımcıyla yapılmış olan çalışmadan elde edilen verilerden bazıları şöyle (Not: Yüzdelik oranlar “katılıyorum” ve “tamamen katılıyorum” tercihlerinin toplamıdır):

 

Duyarlılık

 1. Vatandaşlardan koronavirüs “bize zarar veremez”, “hiç etkilenmedim” diyen sadece %3.9, “abartıyorlar” diyen %8.7. Vatandaş işi ciddiye alıyor.
 2. Vatandaşların %70.3’ü koronavirüs kendisine bulaşmasından tedirgin.
 3. Vatandaşların %74.2’si koronavirüsü başkasına bulaştırmaktan korkuyor
 4. Vatandaşların %76.3 hastalığı bulaştırarak yakınının ölmesine neden olmaktan korkuyor

     5.Koronavirüs sonrası vatandaşların %72.5’i insani duyarlılıklarında pozitif gelişme olduğunu ifade etti.

 1. Vatandaşların %57.1’i bu süreçte Allah’ı daha çok hatırlar oldu.

      7.Vatandaşların %64.7’sinin tüketim anlayışında değişiklik oldu.

      8.Vatandaşların%86.7’sinin salgın hastalıklara karşı duyarlılığı arttı.

Korunma

 1. Vatandaşların %93.8’i uyarıları dikkate alıyor.
 2. Vatandaşların % 97.5’i ellerini yıkıyor
 3. Vatandaşların %88.3’ü sosyal mesafeye dikkat ediyor
 4. Vatandaşların %88.3 evde kalıyor
 5. Vatandaşların %81’1’i yeterli bilgiye sahip

      6.Vatandaşların %62’si yeterli kişisel koruyucuya sahip

 1. Vatandaşların %89.4 beraber yaşadıkları kişilerinde kurallara uyduğunu söylüyor.

 

Sosyal Güven

      1.Vatandaşların %74.1 sağlık sistemine güveniyor

 1. Vatandaşlar %66.1 koronavirüs konusunda yetkililere güveniyor
 2. Vatandaşların %44’ü medyanın koronavirüs yayınlarına güveniyor
 3. Vatandaşların %62.9’u koronavirüsle ilgili alınan kararların doğruluğuna güveniyor
 4. Vatandaşların %55.4’ü kararların doğru uygulandığına güveniyor
 5. Vatandaşları % 52.8’i Türkiye’yi Batılı ülkelerinden daha başarılı buluyor

 

Diğer Değerlendirmeler

1.Bayanlar daha dikkatli

2.Memurlar, öğrenciler ve ev hanımlarının sosyal güveni daha yüksek

3.Gençler daha duyarlı

4.Koronavirüsle en başarılı ülkeler: Çin, Güney Kore, Almanya

5.Koronavirüsle mücadelede en başarısız ülkeler: İtalya, İspanya, ABD, İran, İngiltere

6.Vatandaşların %76.3 koronavirüs karşısında batılı ülkelerin o kadarda güçlü olmadıklarını ifade etti.

 

Araştırmayı koordine eden Ordu Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğretim üyesi ve USSAM Başkanı Doç. Dr. Sedat Bostan araştırma sonuçları hakkında; “Halkımızın COVID-19 pandemisiyle mücadele hususunda duyarlılığının iyi düzeyde, salgından korunmak için önlemlere üst düzeyde itibar ediyor. Vatandaşların sosyal güven duygusunun desteklenmesi önemli. Bir taraftan koronavirüsten korunma tedbirlerinin sürekliliğini sağlamak diğer taraftan toplumun ruh sağlığını koruyup güçlendirmek lazım.  Vatandaşların koronavirüsle mücadele süresince alınan önlem ve uygulamaların sürekliliğinin sağlanması ve farkındalığının artırılmasına ihtiyaç var” dedi.

Doç. Dr. Sedat Bostan

Ordu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

USSAM Başkanı

sbostan29@gmail.com