HASTA DOSTU SAĞLIK HİZMETLERİ VE HASTANE ÇALIŞTAYI

Posted by: Sedat Bostan 11 ay, 3 hafta ago

Sağlık hizmetleriyle ilgili geliştirilmiş birçok kalite ve akreditasyon sistemi olduğu bilinmektedir. Bu sistemler ölçümlerini kendi odakları doğrultusunda daha çok fiziksel ve teknik unsurlar üzerinden yapmaktadır. Bu sistemlerin, sağlık hizmeti alım süreçleri ve sonuçlarının hastalar açısından kabul edilebilirliği ve hastaların hissiyatına etkisi üzerinden ölçümler ön plana çıkmamaktadır. Değerlendirme sürecini hasta üzerinden yapan ve sağlık hizmetlerini “hastanın kabulüne ve hissiyatına” göre ölçen yeni bir yaklaşıma ihtiyaç olduğu düşünülmüştür. Bu doğrultuda kısa vadede “hasta dostu sağlık hizmetleri ve hastane” konseptiyle bir standart seti ve sertifikasyon sistemine dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Tarafımızdan yapılan literatür ve saha çalışmalarında hastaların “hasta dostu sağlık hizmetleri ve hastanelerinden” beklentilerinin bileşenleri olarak; Şefkat, İlgi, Güleryüz, Samimiyet, Hevesli olmak, Güven, Nezaket gösterme, Zaman ayırma, Anlayışlı (empatik) olma ve Vefa gösterme gibi kavramların ön plana çıktığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla “Hasta Dostu” konseptinin bu kavramlar çerçevesinde geliştirilmesi önerilmektedir.

“Hasta Dostu Sağlık Hizmetleri ve Hastane” teması 20-23 Haziran 2019 tarihinde Üsküdar Üniversitesinin ev sahipliğinde USSAM tarafından düzenlenecek kongrenin ana temasını oluşturmaktadır. Bu çalıştayda yapacağımız çalışma sonuçları kongre gündeminde sunulacak ve tartışılacaktır.

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünün destekleriyle, bu düşüncelerin sistemli ve bilimsel bir zeminde somutlaştırılması adına “Hasta dostu sağlık hizmetleri ve hastane” çalıştayının ilki 22 Mart 2019'da Ordu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesinde yapılacaktır.