Dental Turizm ve Estetik Cerrahi Turizmi

Posted by: MerveUYSAL 2 yıl ago

Abstract Dental tourism and cosmetic surgery tourism is a field of study that attracts a lot of attention by researchers lately. The cost of this field, factors that pushing people to this tourism and the falses known true elements are need to be examined. This translation made from "Handbook on Medical Tourism and Patient Mobility" author who has book section in it they examined carefully the causes factors that force to the dental and surgery cosmetic tourism, its yields, risks and various examples about tourism. Authors dental and cosmetic surgery tourism’s unseen aspects revealed striking findings. The purpose of this translation is to contribute to Turkish literature, and to guide to researches in terms of academic publications.

Özet Dental turizm ve kozmetik cerrahi turizmi son zamanlarda araştırmacıların ilgisini çokça çeken bir alandır. Bu alanın maliyeti, insanları bu turizme iten faktörler ve doğru bilinen yanlışlar incelenmesi gereken unsurlardır. Bu çalışma/çeviri, dental ve kozmetik cerrahi turizmine iten nedenleri, bu turizmin getirilerini, risklerini ve çeşitli örneklerini dikkatli şekilde incelemiş olan yazarların "Handbook on Medical Tourism and Patient Mobility" kitabındaki bölümlerinden çevrilmiştir. Yazarlar dental turizm ve kozmetik cerrahi turizminin görünmeyen yönlerini, çarpıcı bulgularla ortaya koymuştur. Bu çevirinin yapılma amacı Türkçe literatüre katkı sağlamak ve akademik yayınlar açısından araştırmacılara bu çevirinin rehberlik etmesidir.

Link: http://www.josress.com/492878//273737uysal.pdf