Yönetim Yazıları

Yönetme Korkusu/Fear of Managing

Korku, kişisel bir ruh hali olup, çoğu zaman bizleri yapacağımız şeyden vazgeçirir, geri döndürür, hareketsiz kılar. Kişisel davranışlarımızı açıklayan, bahanelerimizi oluşturan yegâne sığınaktır. Medeni cesaret göstererek korkunun üzerine gidip, korkunun oluşturduğu karanlık ruh halinden kurtulmak nadirdir. Gündelik hayatta ortaya çıkma ihtimali yok denecek kadar küçük olan şeylerden bile, yaşamını sınırlayan çok sayıda kişiye tanık olmuşuzdur. Halbuki korku, olma ihtimali en azından dört/beşte bir veya yarımdan daha yukarı risklerden korunmak içindir.

daha fazlasını oku

Yeni Dönemde Sağlık

Türkiye yürütme erkini yeniden yapılandırarak “Başkanlık” yönetim sistemine geçti. Başkanlık sistemi, yürütme erkinin yasamadan ayrılması ve yürütmenin yasama karşısında güçlendirilmesi olarak özetlenebilir. Yeni yapılanmanın nasıl şekilleneceği, uygulamada ne tür yenilikler getireceği, insanımız ve toplumun günlük yaşamını nasıl etkileyeceği önümüzdeki süreçte görünür olacaktır.

daha fazlasını oku

Kim Doğru Biliyor?

Bir gün parka otururken yan tarafımda iki-üç kişinin hararetle tartıştığını gördüm. Her biri diğerinin tam tersi fikirleri savunuyor, birbirlerini cahillikle suçluyorlardı. Bu şahısların, tartıştıkları konu hakkında hiçbir şey bilmediklerini onları dinleyen herkes rahatlıkla anlayabilirdi. Soru(n) şu: Neden insanlar bilmedikleri konularda bu kadar ısrarcı ve gereksiz bir özgüvene sahipler? Galiba, bilmeyi de bilmek gerekiyor.

daha fazlasını oku

Teknoloji Nere

Örgüt teorilerinde durumsallık yaklaşımı her ne kadar “dün dündür, bu gün bu gündür”  anlayışıyla ilkesizlik olarak yorumlansa da, aslında çevresel ve teknolojik değişikliklerin insani organizasyon yapılarını etkilediği gerçeğinin ifadesidir. Durumsallık yaklaşımıyla, çevresel veya teknolojik parametrelerde meydana gelen değişimin, bu parametrelere bağımlı varlığını sürdüren işletme ve organizasyonların yapı ve işleyişlerine etkisi açıklanmaktadır.

daha fazlasını oku

Örgütsel Sinizm

            Örgütsel sinizm kökeni yunan felsefesine kadar uzanan, erdemsizliğin ve bozulmanın alaycı bir şekilde eleştirilmesidir. İlk olarak Diyojen’in toplumsal yozlaşma ve bozulmayı göz önüne sermek amacıyla gündüz vakti elinde bir fenerle erdemli insan araması bunun örneğidir. Sinizim aynı zamanda kinizm kelimesiyle de ifade edilmektedir. Toplumsal ve siyasal bozulmanın eleştirel şekli olan sinizm kavramının işletme ve kurumlara uygulamasıyla örgütsel sinizm kavramı ortaya çıkmıştır.

daha fazlasını oku