Kongreler

5. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi Katılımcılarına Duyuru

Sayın Kongre Düzenleme, Danışma, Bilim Kurulu Üyeleri ve Kayıtlı Katılımcıları, Öncelikle kongremiz süreçlerinde görev aldığınız ve kongremize ilgi gösterip kayıt yaptırıp, bildiri yüklediğiniz için teşekkürler. Malumunuz olduğu üzere Corona virüs pandemisi nedeniyle yurt dışı faaliyetlere ara verilmesi YÖK ve devletimizin diğer organlarınca tevsiye edilmektedir. Bu tavsiyelerden hareketle 16-19 Nisan tarihlerinde Üsküp, Uluslararası Balkan Üniversitesinde yapacak olduğumuz 5.IHMC kongremizi ertelemek durumunda kaldık.

daha fazlasını oku

Sayın 5. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi Katılımcıları,

Sağlık temel insan haklarından olmakla birlikte, klasik devletin beş temel fonksiyonundan da biridir. Bununla birlikte ortalama yaşam süresinin uzaması, sağlık teknolojilerinin çok hızlı gelişmesi, ileri tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, sağlık harcamalarının GSMH içerisinde ve aile bütçelerinde önemli bir büyüklüğe ulaşması ve sağlık hizmeti sunum süreçlerinin karmaşıklaşması, kamu ve özel sağlık sektörünün etkin ve verimli yönetilme ihtiyacını doğurmuş ve sağlık hizmetlerinin profesyonel bir anlayışla yönetilmesi gerekliliğini zorunlu kılmıştır.

daha fazlasını oku

4rd International Health Sciences and Management Conference

Sayın 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi Katılımcıları, Sağlık temel insan haklarından olmakla birlikte, klasik devletin beş temel fonksiyonundan da biridir. Bununla birlikte ortalama yaşamın uzaması, sağlık hizmetleri teknolojilerinin çok hızlı gelişmesi, ileri tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, sağlık harcamalarının GSMH içerisinde ve aile bütçelerinde önemli bir büyüklüğe ulaşması ve sağlık hizmeti sunum süreçlerinin karmaşıklaşması, kamu ve özel sağlık sektörünün etkin ve verimli yönetilme ihtiyacını doğurmuş ve sağlık hizmetlerinin profesyonel yönetilmesi gerekliliğini zorunlu kılmıştır.

daha fazlasını oku

"3rd International Health Sciences and Management Conference" Gerçekleştirildi

3rd International Health Sciences and Management Conference Sonuç Bildirgesi

daha fazlasını oku

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi

Sayın 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi Katılımcıları,
Sağlık temel insan haklarından olmakla birlikte, klasik devletin beş temel fonksiyonundan da biridir. Bununla birlikte ortalama yaşamın uzaması, sağlık hizmetleri teknolojilerinin çok hızlı gelişmesi, ileri tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, sağlık harcamalarının GSMH içerisinde ve aile bütçelerinde önemli bir büyüklüğe ulaşması ve sağlık hizmeti sunum süreçlerinin karmaşıklaşması, kamu ve özel sağlık sektörünün etkin ve verimli yönetilme ihtiyacını doğurmuş ve sağlık hizmetlerinin profesyonel yönetilmesi gerekliliğini zorunlu kılmıştır.
Globalleşme süreciyle birlikte diğer sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de ortaya çıkan ülkeler arası sıkı etkileşim, teknoloji, bilgi ve hasta hareketlilikleri beraberinde birçok yeniliği, avantajı ve sorunları getirmiştir. Artık sağlık sektörünün yönetilip geliştirilmesinde global bir bakışa ihtiyaç duyulmaktadır. Uluslar arası çevre ulusal sağlık sistemlerini büyük ölçüde etkilemektedir. Ayrıca uluslararası çevrenin sunduğu çok büyük fırsatlar ve aynı zamanda önemli tehditler bulunmaktadır. Sağlık alanı politika yapıcıları ve yöneticilerinin bu fırsat ve tehditleri hesaba katmadan kendi sistemlerini veya işletmelerini yönetmeleri düşünülmez hale gelmiştir. Ayrıca birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke artan ve değişen sağlık hizmeti ihtiyacını karşılamak üzere sağlık reformları yapmakta veya yapmak istemektedir. Değişik ülkelerin yaşadıkları tecrübe veya duydukları ihtiyaç diğer ülkelere de yol gösterici olmaktadır.
Kongrenin amacı sağlık yönetimi ve sağlık kurumları yönetimi alanında yerelden globale uzanan bilimsel bilgi, beceri ve tecrübelerin uluslar arası paylaşımına zemin hazırlamaktır. Değişik ülkelerden bilim insanlarının, özellikle genç araştırmacıların, politika yapıcıların, uygulamacılar ve yöneticilerin bir araya gelmesini sağlayarak global bilgi paylaşımını sağlamak, sağlık yöneticiliğinin önemine vurgu yapmak ve sağlık yöneticiliğinin global olarak profesyonel meslekleşme sürecine katkı yapmaktır.
Kongremiz bu yıl, Bulgaristan Amerikan Üniversitesi Sofya’daki Eğitim ve Kültür Merkezi ev sahipliğinde yapılacaktır. Uluslar arası başarılı eğitim çalışmaları ile öne çıkan Bulgaristan Amerikan Üniversitesinin ortağımız olmasından dolayı onurlandık. 3. Uluslar arası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi kongresine olanaklarını açtığı için ayrıca teşekkür ederiz. Bu sayede ev sahibi üniversitemizi, Sofya’yı ve Balkanları tanıma ve gezme imkânı bulacağımız içinde çok mutluyuz.
Kongremizde sizi ağırlamaktan onur duyacağız. İyi dileklerimizle…
                                                                     
Assoc. Prof. Dr. Sedat BOSTAN
Conference Chair
Gümüşhane University, Turkey  
          

daha fazlasını oku