Sayfalar

Pratisyen Hekimlerde Yan Dal İhtiyacı

Sağlık hizmetlerinin belkemiğini hekimlik hizmetleri oluşturur. Hekim hem hasta, hem de sağlık hizmeti sunucusu adına karar verir, diğer paydaşların faaliyetlerini belirler. Uzun ve yorucu bir eğitim süreci vardır. Altı yıl genel (pratisyen) hekimlik eğitimi sonunda pratisyen (genel) hekim, zorlu bir tıpta uzmanlık sınavı (TUS) ve ortalama dört yıl uzmanlık eğitimi sonunda ise uzman hekim unvanı kazanılır. TÜİK’in verilerine göre; ülkemizde 141 bin (2015) aktif hekimin, 41 bini pratisyen,  22 bini asistan, 77 bini ise uzman hekim olarak çalışmaktadır. Hekim başına 557 nüfus düşmektedir. Bu istatistikler gelişmiş ülkelerdekilerin yaklaşık yarısıdır.

daha fazlasını oku

Örgütsel Adalet

Doğruluk, dürüstlük, eşitlik, hak, insaniyet, iyilik gibi anlamlara gelen adaleti, işletmeler için ilk kez “örgütsel adalet” olarak kavramsallaştıran 1980’li yıllarda Greenberg olmuştur. Aslında örgütsel adalet kavramına dair bilimsel çalışmalar Stouffer ve arkadaşlarının (1949) geliştirdiği “göreli yoksunluk”  yaklaşımıyla başlatılabilir. Homans (1961) dağıtım adaleti ve Adams (1965) eşitlik teorisi ile kavramın oluşmasına katkı yapmıştır.

daha fazlasını oku

İnce Sanat?

Yöneticileri etkilemek ve onların yetkileri içerisinde olan kaynaklardan ve pozisyonlardan faydalanmak zor zanaattır. Bildiğimiz gibi kaynaklar kıt, statüler nadirdir. Dolayısıyla bunların çok fazla talibi vardır. Talipler yöneticiyi etkileyip bu kaynak ve pozisyonları elde etmek için değişik yollar izler.

daha fazlasını oku

Kamu Hastane Birliklerinin Muhasebesi

Sağlıkta dönüşüm programı uygulamasının çatısı hükmünde 663 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı teşkilat yapısı 2011 yılında yeniden düzenlenmişti. Yasanın yürürlüğe girmesi 2012 yılının sonunu bulmuştu. Bu yasal düzenleme ile sağlıkta dönüşüm programı kendi bütünlüğü içinde tamamlanmış oldu.

daha fazlasını oku

Örgütsel Sessizlik

Sessizlik, huzur ve dinginliğin ifadesidir. Aynı zamanda rahatsızlık ve endişelerin ifade edilmeyişi… Tefekkürün kapılarını açan, doğanın içinde, sakin bir koyda kendini dinleme…... Gecenin içinde ürperme,  kimsesizlik… Patlaması an meselesi olan fırtına öncesi yaprağın sukutu…  Çaresizliğin derinleşmesi… Sessizlik… Bir kabul veya tasdik, bir endişe veya korku, bir isyan veya dik duruş…

daha fazlasını oku