Sayfalar

Aile Hekimine Uzman Desteği: Konsültasyon

Konsültasyon, bir hekimin hastasının teşhis veya tedavisini belirlemek için başka bir hekime danışması olarak tanımlanabilir.  Bazen, bir hastanın sağlık sorunları veya şikâyetleri tek bir hekim veya uzmanlık alanı tarafından çözümlenemeyecek derecede karmaşık olabilir. Sağlık hizmetlerinin bütünlüğü ve ekip hizmeti olma özelliği, hekimler arasındaki mesleki bilgi dayanışmasını ve yardımlaşmasını zorunlu kılar. Hastanın sorumlu hekimi, hastayı veya hastaya ait muayene ve tetkik bulgularına farklı bir hekime yönlendirir, görüş sorabilir veya danıştığı hekimin hastayı muayene etmesi, tetkik veya tedavi önermesini isteyebilir.  Konsültasyon, mesleki yardımlaşma ile hasta merkezli bir hizmetin sunumu için güzel bir yoldur.

daha fazlasını oku

HASTA DOSTU SAĞLIK HİZMETLERİ VE HASTANE ÇALIŞTAYI

Sağlık hizmetleriyle ilgili geliştirilmiş birçok kalite ve akreditasyon sistemi olduğu bilinmektedir. Bu sistemler ölçümlerini kendi odakları doğrultusunda daha çok fiziksel ve teknik unsurlar üzerinden yapmaktadır. Bu sistemlerin, sağlık hizmeti alım süreçleri ve sonuçlarının hastalar açısından kabul edilebilirliği ve hastaların hissiyatına etkisi üzerinden ölçümler ön plana çıkmamaktadır. Değerlendirme sürecini hasta üzerinden yapan ve sağlık hizmetlerini “hastanın kabulüne ve hissiyatına” göre ölçen yeni bir yaklaşıma ihtiyaç olduğu düşünülmüştür. Bu doğrultuda kısa vadede “hasta dostu sağlık hizmetleri ve hastane” konseptiyle bir standart seti ve sertifikasyon sistemine dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

daha fazlasını oku

4rd International Health Sciences and Management Conference

Sayın 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi Katılımcıları, Sağlık temel insan haklarından olmakla birlikte, klasik devletin beş temel fonksiyonundan da biridir. Bununla birlikte ortalama yaşamın uzaması, sağlık hizmetleri teknolojilerinin çok hızlı gelişmesi, ileri tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, sağlık harcamalarının GSMH içerisinde ve aile bütçelerinde önemli bir büyüklüğe ulaşması ve sağlık hizmeti sunum süreçlerinin karmaşıklaşması, kamu ve özel sağlık sektörünün etkin ve verimli yönetilme ihtiyacını doğurmuş ve sağlık hizmetlerinin profesyonel yönetilmesi gerekliliğini zorunlu kılmıştır.

daha fazlasını oku

Hasta Muayene Kalitesi

 Sağlık hizmetleri hekim muayenesi ile başlar. Muayene, hastayla göz teması, vücut dili, karşılama ifadeleri, hastanın şikayetlerini anlatımı, hekimin şikayetlerle ilgili bilmek istediklerini sorması, hastaya dokunarak, bazı uygulamalar ve bir takım cihazlarla hasta üzerinde ölçümler yaparak gerçekleşir. Tanıyı giden yolda muayene süreci en önemli yönlendiricidir. Dolayısıyla bu sürecin ciddi, hastayla işbirliği içerisinde, bütün unsurlarını içerir bir şekilde, yeterli zamanı kullanarak tamamlanması doğru tanıya ulaşmanın kapılarını açar.

daha fazlasını oku

Sağlık Harcamaları Arttı mı?

Sağlık hizmetleri için harcanan para, sağlık teknolojilerinin ve hasta bakım tekniklerinin gelişmesiyle önemli rakamlara ulaştı. Sağlık hizmetleri sektörü aynı zamanda ekonomik ve istihdam açısından en önemli sektörlerden biri oldu. Bir yüzyıl önce hekim çantası ile verilen sağlık hizmetleri, bu gün dev bina ve şehirlere dönüştü. Hekim ve hasta bakıcı veya hemşireyle verilen sağlık hizmeti, lisans ve ön lisans düzeyinde 40-50 civarındaki farklı meslek mensubu ile icra edilmekte. Artan sağlık harcamaları, devlet açısından çok önemli bir harcama kalemi haline geldi.

daha fazlasını oku